| comercialización | ellmer consulting • market entry design | key player network business alliance | agency | agentur | agencia | yook3.com |

| comercialización | ellmer consulting • market entry design | key player network business alliance | new media agency | yook3.com |Everybody can be part of our ventures now… | token list |